GARAGER HAI CẦU

Địa chỉ : Số 446 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu

Điện Thoại: 02543 816 295 – Fax: 02543816295

Hotline: 0933 69 63 63 – 0934 07 07 19

Email : garagerhaicau@gmail.com

Website : www.cuuhoxevungtau.com

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên tài khoản : NGUYỄN THƯƠNG ( GARAGER HAI CẦU )

Số tài khoản: 101000142171 – VIETINBANK CN VŨNG TÀU